*.YL3.LV domēni

Šeit ir pieejami yl2.lv un yl3.lv domēnu vārdi, kurus var lietot radioamatieru lapām un projektiem, piemēram:

Jautājumiem YL3AME@gmail.com, Kristaps